A mohácsi csata emlékezete a magyar köztereken – Kutatási jelentés

 

Az 1526. évi mohácsi csata földrajzi környezetének alapvető kérdései

 

B. Szabó János: A mohácsi csata a magyar és egyetemes történetírásban

 

Békéssy Lili – Gusztin Rudolf – Horváth Pál – Szacsvai Kim Katalin: Zene a kulturális emlékezet szolgálatában

 

Dr. Hasanovic-Kolutácz Andrea: 1526. helye és szerepe a mohácsi identitásban

 

Dr. Kéri Katalin: Mohács emlékezete az oktatásban 1867-1948

 

Kovács Gábor – Mester Béla: Mohács szerepe a modern magyar politikai eszmetörténetben

 

Suzana Miljan – Hrvoje Kekez: A korbávmezei csata (1493) emlékezete és a horvát kollektív identitás

 

Neumann Tibor – Pálosfalvi Tamás – C. Tóth Norbert: Két évszázad a sztereotípiák fogságában (Helyzetkép a Jagelló-kor kutatásáról)

 

Ozsvárt Viktória: Mohács és más történelmi szimbólumok megjelenési formái a 20. századi magyar zeneszerzésben

 

Pap Norbert – Reményi Péter – Sokcsevits Dénes: Párhuzamok és különbözőségek: a rigómezei (1389) és a mohácsi (1526) csatatáj emlékezeti jellemőzi

 

Papp Júlia: Az 1526. évi mohácsi csata 16–17. századi képzőművészeti recepciója

 

Polgár Balázs: A második mohácsi csata mítosza és valósága I.

 

Polgár Balázs: Az 1526. évi mohácsi csata régészete: régi eredmények, a kapcsolódó régészeti dokumentációk bemutatása és újabb kutatási perspektívák

 

Szilágyi Emőke Rita: Mohács emlékezete a magyarországi latin nyelvű levelezésekben és beszámolókban a csatát követő évtizedben

 

Tóth Ferenc: A második mohácsi csata mítosza és valósága II. Adalékok az 1687-es nagyharsányi csata kora újkori levéltári és könyvészeti kutatásához

 

Tóth Gergely: A "húszezer magyar mártír" napja. Az 1526. évi török hadjárat és a mohácsi csata a kora újkori történetírásban (I. rész: a 16. század történetírása)